Nazwa projektu:

The European Union – yesterday, today, tomorrow

Program: Europa dla Obywateli
Lider projektu: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie
Czas trwania: 01.01.2021 – 30.06.2023
Partnerzy: 

Podsumowanie projektu:

Celem projektu „The European Union – Past, Present, Future” było poszerzenie wiedzy o historii Unii Europejskiej oraz pokazanie korzyści wynikających z członkostwa w UE, zwłaszcza dla młodych ludzi. Projekt był realizowany w partnerstwie – Stowarzyszenie Rozprawy o Europie (Polska), Stowarzyszenie ETV Eurotreviso (Włochy) oraz Stowarzyszenie Youth on Board (Macedonia Północna).

Dzięki udziałowi w projekcie krajów o różnym doświadczeniu integracji (Włochy – państwo założycielskie), Polski (członek od 2004 r.), Macedonia Północna (kraj kandydujący), młodzi ludzie poznali różne perspektywy integracji europejskiej i podejścia do Unii. Co równie ważne, nasze działania odbywały się nie w dużych miastach, ale w mniejszych miejscowościach, dzięki czemu dotarliśmy do osób, które mają ograniczony dostęp do informacji.

Cele projektu:

-Zwiększenie wiedzy młodzieży na temat Unii Europejskiej oraz jej przyszłości

-Przedstawienie młodym korzyści wynikających z członkostwa w UE

-Dyskusja na temat celów Unii Europejskiej

-Refleksja na temat bycia Europejczykiem każdego z uczestników

-Zaanażowanie osób z mniejszych miejscowości

Główne działania:

W ramach projektu zaplanowano szereg działań – 3 wydarzenia zatytułowane „Festiwal UE” w każdym kraju partnerskim, podczas których odbyły się debaty, dyskusje przy stole, europejskie warsztaty dla młodzieży, konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz prezentacja prac młodzieży. Oprócz młodzieży w spotkaniach wzięli udział przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich, eksperci zewnętrzni, samorządowcy, wykładowcy oraz seniorzy.

Na zakończenie projektu odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Głównym efektem projektu były prace młodzieży w ramach konkursu „Ja – Europejczyk”, wszystkie prace zostały przetłumaczone na język angielski i umieszczone w Internecie, a laureaci poszczególnych konkursów wyjechali za granicę na konkretne wydarzenia z partnerami. Dodatkowo na zakończenie projektu powstała broszura podsumowująca projekt, która została rozesłana do najważniejszych osób i instytucji kultury, samorządów, polityków, itp.

Przebieg projektu:

1.Spotkanie przygotowawcze w Polsce – 16-18 marca 2022 r.

W ramach spotkania przygotowawczego wspólnie z spotkanie z partnerami z Północnej Macedonii – @youthonboard oraz Włoch – @etveurotreviso spędziliśmy razem dzień w Kieleckim Parku Technologicznym ustalając szczegóły naszych działań i planując przyszłe wydarzenia.

2. EU Event w Polsce – 7-10 czerwca 2022 r.

W dniach 7-10 czerwca odbyła się konferencja w ramach projektu „The European Union: Yesterday, Today, Tomorrow” z Programu Europa dla Obywateli.

Wracamy do rozmów o Unii Europejskiej wśród młodych ludzi. Wspólnie z naszymi gośćmi z Włoch oraz Macedonii Północnej, dyskutowalismy o przyszłości UE w kontekście młodzieży, przyszłych zagrożeń oraz wyzwań stojących przed UE. Cały event prowadzony był w języku angielskim.

W wydarzeniu uczestniczyli eksperci, którzy wspierali młodzież przez całe wydarzenie oraz wzięli udział w debacie o przyszłości Europy: Joanna Jendrośka z @fundacja_schumana, Katarzyna Gruszko z @ujk_kielce, Juan Luis Ballesteros – Przedstawiciel @komisjaeuropejska oraz Michał Sęk z Fundacji Geremka oraz przedstawicielki Europe Direct Kielce.

Młodzież mogła zadawać pytania poprzez platformę Mentimeter oraz wzięła udział w warsztacie metodą word cafe na temat UE z perspektywy 3 krajów: Polski, Macedonii Północnej oraz Włoch.

Ponadto, rozstrzygnęliśmy nasz konkurs „Ja, Europejczyk” na najlepszy plakat/zdjęcie o UE, w którym do wygrania był wyjazd do Włoch. Pierwsze miejsce i udział w międzynarodowym wydarzeniu w Treviso wygrała Julia Łaszewicz, serdecznie gratulujemy. Kolejne miejsca zajęły Martyna Giedych oraz Klaudia Chamera.

Na sam koniec przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej na Kahoot, w którym do wygrania były gadżety oraz bon do salonu Empik ufundowany przez Europe Direct Kielce.

Zaczęliśmy także szkolenie dla młodzieży w języku angielskim prowadzone przez Piotra Kaczyńskiego.

3. EU Event we Włoszech – 7-10 lipca 2022 r.

W dniach 7-10 lipca projektowe aktywności miały miejsce we włoskim mieście Treviso. Podczas spotkania nasze stowarzyszenie reprezentowane było przez Dominikę, Olę, Mikołaja ora Julię, która wzięła udział w wyjeździe dzięki wygraniu konkursu na plakat/film/zdjęcie prezentujące przyszłość UE oczami młodych ludzi.

Pierwszy dzień rozpoczął się od eventu, w którym również uczestniczyli przedstawiciele naszych projektowych partnerów – organizacji Youth On Board (Macedonia Północna) oraz ETV EuroTreviso (Włochy).

Podczas spotkania był poruszany temat wartości europejskich, młodzieżowej polityki i aktywności oraz wyzwań stojących przed UE. Temat młodzieży był szczególnie często obecny podczas rozmowy z byłym członkiem tamtejszej młodzieżowej rady miasta.

Kolejnego dnia uczestnicy projektu mieli szansę posłuchać o historii, funkcjonowaniu i instytucjach UE. Został również rozstrzygnięty konkurs „Ja, Europejczyk”, którego szczęśliwy zwycięzca będzie uczestniczył w spotkaniu w Macedonii Północnej.

Oprócz tego została przeprowadzona symulacja obrad Parlamentu Europejskiego – każdy uczestnik przyjmował role przedstawicieli określonego państwa UE, a następnie musiał w jego imieniu wypowiedzieć się i zagłosować w danej kwestii.

4. EU Event w Macedonii Północnej – 19-22 września 2022 r.

W dniach 19-22 września uczestniczyliśmy w już przedostatnim spotkaniu z naszymi parterami @youthonboard oraz @etveurotreviso w mieście Štip w Macedonii Północnej!

Wspólnie ze Stefanem Andonovskim dyskutowaliśmy o stosunkach miedzynarodowych, przyszłości Unii Europejskiej oraz szansie na dołączenie do niej Macedonii Północnej.

Wypracowaliśmy także wizję Europy za 15 lat i podzieliliśmy się przemyśleniami o naszej przyszłości.

Drugi dzień warsztatowy spędziliśmy na tworzeniu symulacji referendum. Cztery grupy – partie polityczne – miały za zadanie przekonać obywateli w kwestii odpowiednio: obniżenia lub podwyższenia wieku upoważniającego do głosowania w wyborach. Po prezentacji kampanii politycznych odbyły się prawdziwe wybory które wyłoniły wygraną stronę.

Na koniec odbył się konkurs pod tytułem: „I European” którego zwycięzca będzie brać udział w ostatnim spotkaniu projektowym w Polsce.

Wizyta miała również swoją stronę kulturową, odwiedziliśmy Dom pierwszego prezydenta Macedonii Północnej mieszczący się w miasteczku Štip, a także, udało nam się zwiedzić piękną stolice – Skopje.

5. Konferencja podsumowująca w Polsce – marzec 2023 r.

W dniach 23-25 marca w Polsce zorganizowaliśmy międzynarodową debatę z ekspertami, warsztaty dla młodzieży oraz spotkanie dyskusyjne z seniorami. W wydarzeniu uczestniczyli nasi Partnerzy -etveurotreviso oraz youthonboard

Wydarzenie składało się z następujących elementów:

Dziękujemy za obecność i aktywność naszym Partnerom z Włoch?? oraz Macedonii Północnej??, ekspertom – Michałowi Sękowi z Fundacji Geremka oraz Asi Jendrośce z @fundacja_schumana, Europe Direct Kielce oraz oczywiście wszystkim uczestnikom, których było ponad 100.

6. Podsumowanie konkursu – Ja, Europejczyk

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy