Nazwa projektu:

Świętokrzyskie – Europejskie – Młodzieżowe

Program:  „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV), w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” realizowanego w partnerstwie podmiotów stanowiących Grantodawcę.
Lider Projektu: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie
Czas trwania projektu: 01.07.2024 r. – 31.05.2025 r.

Projekt ,,Świętokrzyskie – Europejskie – Młodzieżowe” zakłada wzrost świadomości w zakresie praw człowieka i upowszechnianie wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE oraz KPP wśród młodzieży z województwa świętokrzyskiego. Projekt finansowany jest ze środków UE z Programu Citizens, Equality, Rights and Values, funduszu grantowego ,,Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”.

Działania realizowane będą przez naszą młodzież oraz ekspertów ws. UE.

Co mamy w planach?

Co za nami?

1. Śniadanie na trawce #1

Pierwsze śniadanie obywatelskie w ramach projektu ,,Świętokrzyskie-Europejskie-Młodzieżowe” za nami… 2 lipca nad Zalewem Pasternik w Starachowicach rozmawialiśmy o wolności, a niesamowite warsztaty poprowadziła niezastąpiona @jendroska_asia z @fundacja_schumana. Niesprzyjająca pogoda nie powstrzymała Nas przed spotkaniem się!

Rozmowę zaczęliśmy od tego czym jest wolność i jak ją rozumiemy. Zgłębiliśmy również wiedzę na temat Karty Podstawowych Praw oraz Traktatów UE, definiujących wartości każdego z nas. Przyszedł także czas na quiz w formie tak/nie, by sprawdzić, czy zgadzamy się z danymi twierdzeniami o UE.

Oczywiście nie mogło zabraknąć ciekawej dyskusji o prawach człowieka i wolności w różnych państwach członkowskich.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy