YOUth belong

3 June 2024

Program: Erasmus+, KA152-YOU – Mobility of young people
Lider projektu: Change Your Life Now (CYLN)  – Grecja
Czas trwania: 27 maja – 3 czerwca, 2024

Partnerzy: 

Cele projektu:

Przebieg projektu:

Dzień pierwszy: Again, hi Chania!

Po przyjeździe do dobrze już znajomego wszystkim kempingu, uczestnicy trzeciego turnusu odbyli sesję “ice-breaking”. Dzięki różnym energizerom młodzież z Polski, Grecji, Włoch, Rumunii oraz Litwy miała okazję się poznać i zintegrować. Przeznaczono również czas na wypisanie oczekiwań i wkładu, jaki każdy z uczestników może wnieść do projektu.

Następnie odbyła się dyskusja na temat inkluzji – czym jest dla każdego z nas? Później grupa płynie przeszła do tworzenia krótkich scenek teatralnych na temat europejskich wartości takich jak: inkluzja, tożsamość, wolność i mowa.

Ostatnim punktem dnia była rozmowa o programie Erasmus+, Europejskim Korpusie Solidarności, a także Youthpassach. Organizatorzy przybliżyli uczestnikom te terminy i pozwolili wymienić się doświadczeniami z projektów.

Dzień drugi: Walk and talk

Poranek rozpoczął się od energizerów na plaży. Następnie organizatorzy przygotowali kilka aktywności, które miały na celu nauczyć młodych współpracy, a także zwiększyć ich świadomość na temat trudności, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. Podzielono uczestników na grupy, gdzie każdy z nich doświadczył innej niepełnosprawności: niektórzy nie mogli mówić, inni słyszeć lub widzieć. Następnie mieli wykonać różne zadania.

Następnym punktem zajęć był spacer pod hasłem “walk and talk session”. Młodzi rozmawiali w parach o marginalizacji młodych ludzi, jakie mają w tym temacie doświadczenia oraz jak zapobiegać temu zjawisku.

Kolejno, młodzi przygotowali w grupach plakaty o inkluzji i zaprezentowali je reszcie. Wieczór został poświęcony na event międzykulturowy. Uczestnicy z Włoch i Litwy zaprezentowali swoje tradycje, a także przygotowali typowe dla swoich krajów przekąski.

Dzień trzeci: Stereotypes and prejustices

Kolejny dzień młodzi przywitali energicznie, ponieważ animatorzy z Włoch przygotowali ciekawą zabawę na pobudzenie reszty. Następnie odbyły się warsztaty w formacie World Cafe, gdzie uczestnicy dyskutowali o wartościach europejskich. Dyskusje odbywały się w małych grupach, których celem było wysnucie wniosków o inkluzji i różnorodności.

Następną aktywnością była sesja dyskusyjna, której głównym tematem były stereotypy i uprzedzenia. Młodzi rozmawiali o tym, jak te zjawiska wpływają na życie oraz relacje każdego człowieka,.

Ostatnim zadaniem było przygotowanie aktywności na kolejny dzień wymiany.

Dzień czwarty: Little trip

Po śniadaniu młodzi wybrali się do centrum Chani. Tam, oprócz zwiedzania, czekało na nich ważne zadanie. Mieli bowiem nagrać wywiady z mieszkańcami na temat inkluzji, różnorodności, a także stereotypów. Celem wywiadów było zwiększenie świadomości w tych tematach, a także oszacowanie podejścia ludzi do tych zjawisk.

Po powrocie odbył się wieczór międzykulturowy. Tym razem Polska, Grecja oraz Rumunia przedstawiły uczestnikom swoje tradycje.

Dzień piąty: Time to discuss

Kolejny poranek jak zwykle rozpoczęła sesja energizerów, aby pobudzić umysły uczestników do działania. Następnie przyszła pora na ciekawą aktywność, polegającą na aktywnym słuchaniu i dyskusji o kwestiach społecznych związanych z inkluzją takich jak LGBT+, prawa czlowieka, niepełnosprawności, migracje i uchodźcy. Młodzi wymienili się doświadczeniami i wspólnie szukali rozwiązań dla alienacji niektórych grup społecznych.

Później korzystając ze zdobytej wiedzy, młodzi stworzyli książkę w formie cyfrowej. Publikacja ma wyedukować oraz zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat inkluzji, a także opowiedzieć o przekazanej podczas wymiany wiedzy i dobrych praktykach.

Dzień szósty: Evaluation

Ostatni dzień został poświęcony na ewaluację. Młodzi podsumowali zdobytą wiedzę, a także podzielili się swoimi wnioskami odnośnie projektu. Każdy miał także okazję napisać coś miłego innym uczestnikom podczas aktywności przygotowanych przez organizatorów. Dzięki temu ostatni dzień przyozdobiła niepowtarzalna atmosfera, a na twarzach uczestników można było zaobserwować wzruszenie.

Po południu przyszedł czas na ostateczne pożegnanie i przygotowania do powrotu, który miał nastąpić już kolejnego dnia.

Hubert Habel

“Było super! Nauczyłem się naprawdę dużo o kulturach innych krajów, a przede wszystkim dowiedziałem się jak walczyć z wykluczaniem społecznym, co na pewno przyda mi się w moich przyszłych projektach!”

Galeria:

Aktualności

Zapoznaj się z aktualnościami na naszej stronie.

YOUth belong

YOUth belong

Program: Erasmus+, KA152-YOU – Mobility of young peopleLider projektu: Change Your Life Now (CYLN)  – GrecjaCzas trwania: 27 maja – 3 czerwca, 2024 Partnerzy:  Polska – Stowarzyszenie Rozprawy […]

YOUth belong

YOUth belong

Program: Erasmus+, KA152-YOU – Mobility of young peopleProject leader: Change Your Life Now (CYLN)  – GrecjaDuration: 27 May – 3 June, 2024 Partners:  Poland – Association Reflections on […]

EduPAST

EduPAST

Program: Erasmus+, KA152-YOU – Mobility of young peopleProject leader: Change Your Life Now (CYLN)  – GreeceDuration: 19 May – 26 May, 2024 Partners:  Poland – Association Reflections on […]

Zobacz wszystkie wpisy

Partnerzy