Nazwa projektu:

Youth Democratic Festival

Program: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Minigranty generacji V4
Lider Projektu: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie
Czas trwania projektu: Czerwiec 2024 – Grudzień 2024
Partnerzy: Słowacja – Mladiinfo Dolný Kubín

Opis projektu: Projekt dotyczy kształtowania demokratycznego społeczeństwa młodzieżowego w oparci o dobre praktyki wykorzystywane w Polsce Słowacji. Poprzez serię działań i aktywności młodzież dowie się czym są wartości demokratyczne i w jaki sposób wpływają na ich życie. Uczestnicy będą mieli również okazję nawiązać dialog z autorytetami władz demokratycznych, poznać istotę odmiennych opinii i sposoby debatowania.

Cele projektu:

Główne działania:

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy