Nazwa projektu:

Młodzież, Kamera, Akcja!

Program: Europejski Korpus Solidarności
Lider projektu: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie
Miejsce działań: Starachowice
Czas działań: Październik 2019 – Listopad 2020

Stowarzyszenie Rozprawy o Europie rozpoczęło nowy projekt dla młodzieży finansowany z unijnego Programu Europejski Korpus Solidarności. Grupa starachowickiej młodzieży ma za zadanie zrealizować serię filmików, które zostaną zwieńczone Młodzieżowym Festiwalem Filmowym.

Główna idea projektu i działania

Inicjatorem projektu była młodzież skupiona w kółku filmowym z ZSZ nr 2 w Starachowicach oraz w Młodzieżowej Radzie Miasta Starachowice. Poprzez sztukę filmową chcieliśmy zaangażować społeczność lokalną i zrealizować filmy o różnej tematyce – które pokazują różne problemy z różnych perspektyw – o Starachowicach, o Unii Europejskiej, o działalności społecznej ludzi młodych itp.

Widzimy potrzebę większego zaangażowania ludzi biernych, którzy nie mają żadnych zainteresowań oraz poznanie potrzeb i problemów mieszkańców. Chcemy również szerzyć wiedzę na temat naszego miasta, Unii Europejskiej czy aktywności społecznej, a także podnosić nasze umiejętności. W projekcie weźmie udział także młodzież z mniejszymi szansami (aspekt finansowy, geograficzny). Chcemy włączyć się bardziej w życie społeczne naszego miasta i sąsiedztwa. Chcemy zaktywizować i edukować społeczność lokalną – rówieśników, mieszkańców, osoby starsze itp. Chcemy podnieść swoje umiejętności filmowe i społeczne, zaprezentować swoją działalność/prace szerszemu audytorium.

Młodzieżowy Festiwal Filmowy – wrzesień 2020 – REAKTYWACJA!

Więcej informacji: MŁODZIEŻOWY FESTIWAL FILMOWY – 29 WRZEŚNIA 2020 r.

Młodzieżowy Festiwal Filmowy – kwiecień 2020 – ODWOŁANY!

Więcej o Młodzieżowym Festiwalu Filmowym: https://rozprawyoeuropie.eu/2020/02/20/mlodziezowy-festiwal-filmowy/

Działania były skierowane do osób młodych (kółko filmowe, Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice, młodzież szkolna), mieszkańców Starachowic i powiatu starachowickiego, osób starszych z Rady Seniorów i Klubów Seniora. Poprzez realizację własnych filmów młodzież podniosła swoje kwalifikacje i umiejętności. Poprzez organizację Młodzieżowego Festiwalu Filmowego nauczyli się także organizacji wydarzeń, logistyki oraz planowania zadań. Poprzez te działania chcieliśmy zaktywizować bierną młodzież (udział w filmach i na festiwalu), seniorów (udział w filmach, edukacja poprzez nowe technologie), mieszkańców (włączenie w życie społeczne tych mało zaangażowanych).

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy