Nazwa projektu:

EUnvironmental emergency in simple words

Program: Erasmus+, KA2 – Partnerstwa współpracy w zakresie młodzieży, finansowany ze środków Unii Europejskiej
Lider Projektu: Miasto Salamina – Grecja
Czas trwania projektu: Styczeń 2023 – Styczeń 2025
Partnerzy:

Podsumowanie projektu: Projekt powstał, aby zainteresować młodzież zmianami klimatycznymi i wyzwaniami środowiskowymi oraz zwiększyć ich potencjał do działania i dalszego wpływania na swoje społeczności w kierunku bardziej zrównoważonego stylu życia.

Cele projektu:

Streszczenie projektu: Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na ten tematy środowiskowe, aby zainspirowała ich do działania jako osoby wpływowe i opiniotwórcze, rzucające wyzwanie swoim społecznościom w ramach tego samego celu, jakim jest ochrona naszej planety. Społeczności potrzebują lokalnych liderów przy podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Obywatele chętnie identyfikują osobowości inne niż politycy, aby uzyskać wpływ i inspirację, a młodzi ludzie mogą z powodzeniem pełnić tę rolę. Dlatego konkretnym celem tego projektu jest podniesienie świadomości społeczności poprzez motywowanie młodych ludzi do przekazywania informacji o zrównoważonym życiu. Ponieważ wyniki projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, projekt ma na celu pozostawienie śladu w sektorze młodzieżowym poprzez umożliwienie młodzieży korzystania z przewodników, interaktywnych kursów online, komiksów i gier oraz pomaganie ludziom zwiększyć swoją świadomość dotyczącą zmian klimatu.

Przebieg projektu:

1. Grecja (wyspa Salamina) – 28.02.2023 – 2.03.2023

Przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu wraz z partnerami: Stowarzyszeniem DYPALL Network z Portugalii, Stowarzyszeniem Center for Social Innovation – CSI z Cypru, Stowarzyszeniem CYLN z Grecji, oraz przedsiębiorstwem AFOI KOUTSANTONI EE RDC z Grecji. Przedstawiciele każdej z wymienionych organizacji wspólnie planowali i dyskutowali na temat działań odbywających się w ramach tego projektu. Ustalono, że podczas kolejnych spotkań uczestnicy będą tworzyć ciekawe inicjatywy, które w innowacyjny sposób mają zachęcić młodzież do zainteresowania się tematem środowiska.

2. Cypr – 07.11.2023 – 12.11.2023

Tym razem przedstawiciele ROE, wraz z partnerami spotkali się w słonecznej stolicy Cypru – Nikozji. Za nimi dni wypełnione licznymi dyskusjami oraz planowaniem następnych kroków projektowych, a także podsumowaniem działań, które już zostały zrealizowane. A jest się czym chwalić, ponieważ miał już miejsce pierwszy etap stworzenia publikacji „Envictionary”.

Uczestnicy zajęli się także pracą nad kolejnym rezultatem projektowym, a mianowicie Poradnikiem edukacyjnym dla nauczycieli i pracowników młodzieżowych na temat podejścia do uczenia pozaformalnego, dotyczącego środowiska.

Ustalono także cele kolejnych spotkać, czyli opracowanie kursów online dotyczących terminologii środowiskowej, komiksów oraz gier planszowych z materiałów pochodzących z recyklingu. Bądźcie na bieżąco ponieważ szykuje się wiele ciekawych update’ów!

Rezultaty projektu:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 429786467_18077681896452713_8524150226244112571_n.jpg

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy