Nazwa projektu:

EUnvironmental emergency in simple words

Program: Erasmus+, KA2 – Partnerstwa współpracy w zakresie młodzieży, finansowany ze środków Unii Europejskiej
Lider Projektu: Miasto Salamina – Grecja
Czas trwania projektu: Styczeń 2023 – Styczeń 2025
Partnerzy:

Główny cel projektu: Projekt ma na celu z jednej strony zainteresowanie młodzieży zmianami klimatycznymi i wyzwaniami środowiskowymi, a z drugiej strony zwiększenie ich potencjału do działania i dalszego wpływania na swoje społeczności w kierunku bardziej zrównoważonego stylu życia.

Cele projektu:

Streszczenie projektu: Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na ten tematy środowiskowe, aby zainspirowała ich do działania jako osoby wpływowe i opiniotwórcze, rzucające wyzwanie swoim społecznościom w ramach tego samego celu, jakim jest ochrona naszej planety. Społeczności potrzebują lokalnych liderów przy podejmowaniu wspólnych inicjatyw. Obywatele chętnie identyfikują osobowości inne niż politycy, aby uzyskać wpływ i inspirację, a młodzi ludzie mogą z powodzeniem pełnić tę rolę. Dlatego konkretnym celem tego projektu jest podniesienie świadomości społeczności poprzez motywowanie młodych ludzi do przekazywania informacji o zrównoważonym życiu. Ponieważ wyniki projektu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, projekt ma na celu pozostawienie śladu w sektorze młodzieżowym poprzez umożliwienie młodzieży korzystania z przewodników, interaktywnych kursów online, komiksów i gier oraz pomaganie ludziom zwiększyć swoją świadomość dotyczącą zmian klimatu.

Rezultaty projektu:

Międzynarodowe Spotkania Projektowe:

1. Grecja (wyspa Salamina) – 28.02.2023 – 2.03.2023

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy