Strategia Rozwoju ROE

29 grudnia 2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju naszego Stowarzyszenia – dokumentem nad którym pracowaliśmy przez kilka ostatnich miesięcy wspólnie z naszymi członkami, wolontariuszami, partnerami, młodzieżą oraz ekspertami. To dokument, który ma na celu wyznaczyć ścieżki rozwoju naszej organizacji na przyszłe lata. Chcemy i będziemy dalej działać z młodzieżą dla młodzieży, ale także planujemy szerszą współpracę z ośrodkami akademickimi, biznesem, organizacjami pozarządowymi czy instytucjami na innych polach.

Strategia rozwoju Stowarzyszenia przybierze postać trzech scenariuszy rozwoju. Metoda zarządzania strategicznego za pomocą przedstawionych scenariuszy ma za zadanie ułatwić podejmowanie kluczowych z perspektywy organizacji decyzji. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia, stworzona zostanie głębia intelektualna, pozwalająca na szybką adaptację do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Zaproponowane scenariusze zostały opracowane w oparciu o wiedzę członków Stowarzyszenia, dotychczasową historię organizacji, a także zidentyfikowane trendy i potrzeby w obszarze promocji i edukacji w zakresie integracji europejskiej. W każdym scenariuszu istnieją elementy wspólne, które dotyczą opisu i oceny sytuacji wyjściowej oraz identyfikacji kluczowych sfer i czynników wpływających na funkcjonowanie Stowarzyszenia. Realizacja każdego ze scenariuszy zakładana jest w perspektywie od 5 do 10 lat.

Strategia Rozwoju powstała w ramach projektu „Młodzieżowy Kompas Obywatelski” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Aktualności

Zapoznaj się z aktualnościami na naszej stronie.

O środowisku w pięknej scenerii

O środowisku w pięknej scenerii

Projekt o nazwie „CommUnity” który miał miejsce 5-13 czerwca 2023 roku w wiejskiej okolicy Cirat, Castellón w Hiszpanii, zgromadził uczestników z sześciu różnych krajów (Grecja, […]

Zobacz wszystkie wpisy

Partnerzy