Kolejny tydzień, kolejna wizyta na Krecie!

17 maja 2023

W ramach projektu ,,Digital Youth Work’’ spędziliśmy 7 dni na Krecie z przedstawicielami Litwy, Łotwy, Portugalii i Grecji! Koordynatorem projektu była @irtea.

Projekt „DYW & DYD” miał na celu z jednej strony zwrócenie uwagi na znaczenie wykorzystania narzędzi cyfrowych zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym pracownika młodzieżowego oraz zbadanie roli cyfrowej pracy z młodzieżą wśród młodzieży, zwłaszcza teraz w dobie COVID-19. Osoby pracujące z młodzieżą, które wzięły udział w wydarzeniu, lepiej zrozumiały, jak wdrażać istniejące i projektować nowe narzędzia i metody cyfrowe w swojej codziennej pracy, jednocześnie będąc świadomymi niebezpieczeństw wynikających z nadmiernego korzystania z takich środków cyfrowych przez młodzież i samych siebie.

Finalnym efektem projektu było stworzenie e-book’a dotyczącego najczęściej używanych aplikacji i programów komputerowych takich jak m.in. Canva czy Chat GPT. E-book kierowany jest do osób, które nigdy nie używały zawartych w nim aplikacji i zawiera proste instrukcje jak z nich korzystać!

Poza zwiększoną wiedzą za zakresu informatyki i pracy zdalnej uczestnicy mieli okazję do zgłębienia wiedzy o Unii Europejskiej, poznania zwyczajów i kultur krajów uczestniczących oraz przede wszystkim zaznajomienie się z greckimi tradycjami, zwyczajami i wartościami.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Erasmus+.🇪🇺

Aktualności

Zapoznaj się z aktualnościami na naszej stronie.

O środowisku w pięknej scenerii

O środowisku w pięknej scenerii

Projekt o nazwie „CommUnity” który miał miejsce 5-13 czerwca 2023 roku w wiejskiej okolicy Cirat, Castellón w Hiszpanii, zgromadził uczestników z sześciu różnych krajów (Grecja, […]

Zobacz wszystkie wpisy

Partnerzy