EU is our superpower!

17 marca 2010

Program: Erasmus+, KA152-YOU – Mobility of young people

Lider projektu: DreamTeam, Grecja

Czas trwania: 8 marca – 17 marca, 2024

Partnerzy:

Cele projektu:

-Zrozumienie pojęcia tożsamości europejskiej i naszych wspólnych europejskich wartości

-Zwiększenie naszej świadomości na temat polityk i inicjatyw UE

-Wzmocnienie postaw obywatelskich UE młodych ludzi, ich poczucia przynależności do społeczeństwa i Unii Europejskiej dumy z bycia Europejczykami

-Komentowanie roli UE w zarządzaniu poważnymi kryzysami, takimi jak COVID19,
wyzwania środowiskowe, migracja itp

-Promowanie wartości demokratycznych i społecznych, takich jak włączenie społeczne, równość szans poprzez działania w zakresie edukacji pozaformalnej

-Podnoszenie świadomości na tematy istotne społecznie, a tym samym stymulowanie zaangażowania
młodzieży i aktywne uczestnictwo w mediach cyfrowych

Podsumowanie:

W dniach 8-17 marca delegaci ROE uczestniczyli w wymianie młodzieżowej „EU is our superpower”, która miała miejsce w Atenach w Grecji. Wymiana była częścią programu „Erasmus+”, finansowaną z funduszy Unii Europejskiej. Celem projektu było poszerzenie wiedzy i świadomości uczestników z kilku krajów na temat działania Unii Europejskiej i jej struktur oraz wymiana doświadczeń w tym temacie.

Przebieg projektu:

Dzień pierwszy: Long trip to Athens…

Po kilku godzinach podróży samolotem, a następnie pociągiem, większość grupy dotarła do Aten. Czekał tam na nich już Hubert z polskiej drużyny, który postanowił udać się na miejsce wcześniej aby poznać innych uczestników.

Wszyscy zjedli wspólną kolację i udali się do swoich pokoi, aby odpocząć przed zbliżającymi się warsztatami.

Dzień drugi: Let’s get to know each other better

Po wspólnym śniadaniu uczestnicy z Polski, Grecji, Rumunii, Hiszpanii oraz Czech spotkali się w oczekiwaniu na pierwsze zajęcia. Pierwszym punktem zajęć, którzy przeciągnął się także na kolejne aktywności, było zapoznanie się uczestników. Organizatorzy przygotowali wiele ciekawych energizerów, które pomogły młodym zbudować więzi i podjąć owocną współpracę.

Kolejną istotną kwestią było ustalenie zasad panujących na projekcie. Dzięki burzy mózgów uczestnicy stworzyli listę zasad, która sprawiła, że każdy mógł poczuć się komfortowo i bezpiecznie.

Później organizatorzy przygotowali prezentację o programie Erasmus+, oraz Europejskim Korpusie Solidarności. Był to świetny pomysł, ponieważ młodzi zrozumieli ideę obu programów oraz dostrzegli różnice między nimi. Dowiedzieli się także jak można aplikować do obu programów, ile trwają, dla kogo są przeznaczone. Dodatkowo uczestnicy poznali procedurę poprawnego wypełnienia Youth Passa.

Nie zabrakło także naszej ulubionej zabawy – SECRET FRIEND. Każdy wylosował osobę, która miała być jego sekretnym przyjacielem przez cały okres trwania wymiany. Uczestnicy przygotowali swoje koperty, do których inny mogli wrzucać ciekawe prezenty lub listy.

Dzień trzeci: Workshops in the amphitheatre

Poranne zajęcia odbyły się w amfiteatrze, gdzie zadaniem młodych było przygotowanie krótkich scenek na temat rodzajów edukacji.

Kolejne warsztaty polegały na wyróżnieniu cech obywatelstwa i narodowości. Młodzi dyskutowali o tym, czym różnią się powyższe pojęcia. Następnie miała miejsce żywa dyskusja na temat różnych wydarzeń okolicznościowych takich jak urodziny. Młodzi debatowali, czy takie wydarzenie można podpiąć pod kulturę, religię, a może jedno i drugie?

Dzień zwieńczył wieczorek międzykulturowy Polski, Czech i Grecji. Uczestnicy poznali tradycje oraz kuchnie innych krajów przy akompaniamencie świetnej zabawy.

Dzień czwarty: Simulation of parliamentary elections

Dzień rozpoczął się od krótkiego energizera. Następnie na młodych czekało bardzo ciekawe zadanie. Podzielono ich na grupy: rząd, Partia A, Partia B, media oraz społeczeństwo. W przypisanych grupach uczestnicy przygotowali symulację wyborów parlamentarnych. Partie opracowywały swoje kampanie, wybierały lidera i kandydata do głosowania. Grupa medialna przeprowadzała wywiady z kandydatami partyjnymi. Następnie odbyła się debata wyborcza, w której kandydaci odpowiadali na pytania społeczeństwa. Ostatnim punktem aktywności było głosowanie, które wyłoniło przyszłego prezydenta. To zadanie pomogło młodzieży zrozumieć przebieg wyborów parlamentarnych oraz to, jakie czynniki mają wpływ na wybór danego kandydata.

Kolejne zajęcia również dotyczyły wyborów parlamentarnych. Ekspert Unii Europejskiej na temat strategii Unii Europejskiej podzielił się swoim doświadczeniem i przeprowadził wykład na temat działania Unii oraz wyborów.

Dzień piąty: Journalist roleplay

Poranek rozpoczął się od aktywności, które miały na celu pokazać młodym jak budować drużyny, efektywnie pracować w grupie. Przedstawiono zasady dobrej współpracy.

Następnie organizatorzy przygotowali dla uczestników wykład ekspertki z ministerstwa kultury na temat projektów młodzieżowych dotyczących kultury.

Po przerwie podzieleni na grupy narodowe uczestnicy mieli za zadanie zabawić się w dziennikarzy i nagrać wywiady z napotkanymi mieszkańcami Aten. Każda grupa miała przypisany inny temat. Polska drużyna dostała temat „obywatelstwo”. Inne grupy zajęły się równością płci, projektami europejskimi, wartościami europejskimi oraz wyborami do europarlamentu. Na koniec grupy zmontowały krótkie filmy, które w przyszłości będzie można zobaczyć na social mediach organizatora.

Dzień szósty: Free time in Athens

Szósty dzień wymiany uczestnicy mogli zagospodarować sami. Większość grupy wybrała się na zwiedzanie Akropolu i pobliskich atrakcji turystycznych.

Cały dzień uczestnicy spędzili na dobrej zabawie i odpoczynku

Dzień siódmy: How to record a podcast?

Tego dnia grupa ponownie spotkała się w amfiteatrze, aby wziąć udział w kolejnej niesamowitej aktywności. Ich zadaniem było odegranie scenek na temat celów europejskiej młodzieży. Kolejne warsztaty odbyły się w formie word cafe. Młodzi dyskutowali o istotnych tematach takich jak inkluzja, różnorodność, unijne ramy dialogu z młodzieżą. Na koniec uczestnicy zaprezentowali wypracowane wnioski.

Kolejne zajęcia dotyczyły nagrywania podcastu. Zaproszono eksperta, który również prowadzi swój podcast. Opowiedział o zasadach tworzenia tego typu treści, o tym jak trafić do słuchacza, jakie tematy warto poruszać. Miało to przygotować młodych do stworzenia własnego podcastu kolejnego dnia.

Dzień ósmy: We’re recording our own podcast!

Od rana, podzieleni na międzynarodowe grupy uczestnicy pracowali nad stworzeniem własnego podcastu. Najpierw młodzi przygotowali strategię, wymyślili temat oraz logo swojego podcastu. Następnie przyszła pora na nagrywki. Nie brakowało przy tym świetniej zabawy.

Wiktoria Więckowska

Był to ciekawy czas, kiedy mogliśmy uczyć się tworzenia podcastu w najlepszy możliwy sposób – poprzez doświadczenie. Była to także okazja by współpracować z naszymi kolegami z innych krajów.

Dzień dziewiąty: See you again!

Ostatni poranek w Atenach upłynął pod znakiem ewaluacji. Uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami z wymiany, a także zdobytą wiedzą. Dyskutowali, jaki temat mógłby poruszyć kolejny międzynarodowy projekt. Miała miejsce również ceremonia wręczenia Youthpassów.

Oczywiście odbyło się także ujawnienie sekretnych przyjaciół. Był to wzruszający moment, a zarazem świetne podsumowanie projektu.


Gallery:

Aktualności

Zapoznaj się z aktualnościami na naszej stronie.

6 URODZINY ROE!

6 URODZINY ROE!

Świętujemy 6 urodziny ROE!  Dokładnie 29 marca 2018 roku oficjalnie powstało nasze stowarzyszenie! Przez ten czas bardzo dużo się wydarzyło – ciężko to nawet podsumować. […]

Zobacz wszystkie wpisy

Partnerzy