Dialogi Obywatelskie 2018-2019 – Przyszłość Europy w Twoich rękach

10 kwietnia 2001

Dialogi Obywatelskie to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się w krajach UE od 2012 r. Podczas spotkań komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE przestawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania UE.

Stowarzyszenie Rozprawy o Europie miało przyjemność być organizatorem spotkań w województwie świętokrzyskim w latach 2018-2019 przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

1. Dialog obywatelski w Kielcach – Marc Lemaitre – 6 marca 2018

Stowarzyszenie Rozprawy o Europie oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce byli organizatorami dwóch spotkań w Kielcach z Marciem Lemaitrem – Dyrektorem Generalnym ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej w ramach Dialogu Obywatelskiego.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyła młodzież z województwa świętokrzyskiego. Rozmowa w Filharmonii Świętokrzyskiej dotyczyła przyszłości Europy i założeń polityki Unii Europejskiej wobec młodych. Spotkanie poprowadziła Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Aneta Nasternak.

W pierwszym punkcie dyskusji, rzecznik młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, Barbara Żamożniewicz, przedstawiła Strategię Województwa Świętokrzyskiego dla Młodych. W spotkaniu brali udział uczestnicy programu Młodych Liderów, członkowie Regionalnego Centrum Wolontariatu, polscy i zagraniczni studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej oraz uczniowie liceów. Uczestniczyli w nim również marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wicemarszałek Jan Maćkowiak oraz członek Zarządu Województwa, Marek Szczepanik.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Generalny do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej, Marc Lemaitre mówił m.in. o swoich pierwszych doświadczeniach z Polską i tym, jak ważne były dla losów Europy przemiany, które dokonywały się również w naszym kraju.

– Byłem absolutnie zachwycony łańcuchem zdarzeń, które miały miejsce na przełomie lat 80. i 90. w Europie, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. W wieku 16 lat byłem na wycieczce w Polsce, która była wówczas w centrum pokojowych przemian w Europie. Rok później byłem w Warszawie sam i dzięki temu mogłem poznać charakter tych przemian. To niesamowite, ile udało się osiągnąć Europie w ciągu niewielkiego czasu po zakończeniu wojen – mówił Marc Lemaitre.

Głównym tematem jego wystąpienia były założenia polityki Unii Europejskiej wobec młodych.

– Niektórzy z was byli bardzo mali lub nawet nie było ich na świecie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Znacie Polskę jako kraj europejski, demokratyczny. To wszystko nie zostało nam jednak dane na wieczność. Kiedyś możemy to stracić i na nas ciąży odpowiedzialność, aby to się nie stało. Zdaję sobie sprawę z tego, że proces tworzenia wspólnych wartości nie jest łatwy i zależy od wielu czynników. Polska jest modelowym przykładem wykorzystywania funduszy unijnych w celu doganiania pozostałych krajów. Musimy rozmawiać ze sobą i wypracowywać wspólne rozwiązania na przyszłość. Jesteście przyszłością Polski i przyszłością Europy i Komisja Europejska jest bardzo ciekawa waszej oceny Unii Europejskiej, co chcecie w niej poprawić, nad czym pracować – mówił Dyrektor Marc Lemaitre, rozpoczynając bardzo ciekawą dyskusję z młodzieżą.

Drugie spotkanie odbyło się w na Targach Kielce i jego celem było sprowadzenie dyskusji o planach budżetowych do szczebla samorządowego. Spotkanie poprowadził Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia – Bartłomiej Zapała.

Centrum Kongresowym gości powitał Adam Jarubas, który podkreślił znaczenie spotkania. – Dialog obywatelki jest formą zapoczątkowaną przez Komisję Europejską w 2012 roku. Cieszę się, że właśnie w takiej formule mamy dziś okazję podyskutować, usłyszeć od Pana Dyrektora jego wizję dalszego procesu integracji. Będziemy mieli także okazję zaprezentowania własnej oceny, własnych potrzeb i wyzwań, przed jakimi stoją regiony – podkreślił Marszałek województwa świętokrzyskiego

– Budżet europejski jest jak wielka skarbonka, z której wszyscy możemy czerpać, ale musimy pamiętać, że należy do niej dokładać – przypomniał Marc Lemaître. – Stoją przed nami wyzwania, z którymi musimy sobie poradzić – dodaje Dyrektor.

Partnerem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

2. Dialog obywatelski w Wąchocku – Czesław Siekierski i Zbigniew Fąfara – 11 czerwca 2018 r.

Kolejny dialog obywatelski dotyczył roli rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście nowych wieloletnich ram finansowania Unii Europejskiej. Gośćmi specjalnymi byli:

Pan Zbigniew Fąfara – ekspert Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pan dr Czesław Siekierski – eurodeputowany Europejskiej Partii Ludowej, przewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim.

Wydarzenie odbyło się w ramach spotkania sołtysów ziemi świętokrzyskiej w Wąchocku. Partnerem wydarzenia było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej.

3. Dialog obywatelski w Skarżysku Kamiennej – Maciej Szymański – 28 lutego 2019 r.

Kolejny Dialog obywatelski odbył się tym razem w Skarżysku Kamiennej. Prelegentem był Maciej Szymański z Dyrekcji Generalnej ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP w Komisji Europejskiej.

Główną tematyką spotkania była „Unia Europejska i szanse na budowę potencjału przemysłowego w regionie”. W spotkaniu w Miejskim Centrum Kultury uczestniczyli młodzi ludzie oraz mieszkańcy miasta. Na spotkaniu poruszone były takie tematy jak rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz perspektywy rozwoju przemysłu obronnego w UE, szczególne ważnego z punktu widzenia Skarżyska-Kamiennej.

Maciej Szymański jest absolwentem wydziału Centrum Kształcenia Międzynarodowego na Politechniki Łódzkiej. Studiował również w Międzynarodowej Szkole Biznesu (JIBS) w Jönköping w Szwecji. Przed rozpoczęciem pracy w Komisji Europejskiej, przez dziewięć lat zajmował różne stanowiska w dwóch międzynarodowych firmach działających na obszarze Europy Centralnej. Na obecnym stanowisku w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, przedsiębiorczość i MŚP, zajmuje się przygotowaniem i wdrożeniem Europejskiego Funduszu Obronnego ze szczególnym uwzględnieniem Pionu zdolności.

4. Dialog obywatelski w Starachowicach – Krzysztof Kasprzyk – 21 lutego 2019 r.

W Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego. Tym razem z Panem Krzysztofem Kasprzykiem z Komisji Europejskiej rozmawialiśmy m.in. o najbliższych wyborach do PE i kolejnej perspektywie finansowej UE.

Krzysztof Kasprzyk zajmuje się instrumentami finansowymi w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Miejskiej i Regionalnej w Komisji Europejskiej, a wcześniej m.in. koordynował działania dotyczące uproszczeń i lepszego stanowienia prawa („better regulation”). Z funduszami unijnymi w ramach polityki spójności związany jest od 2003 roku, najpierw w instytucji zarządzającej (Fundusz Spójności i Program Infrastruktura i Środowisko) w ministerstwie odpowiedzialnym za rozwój regionalny, a potem przez 6 lat jako polski dyplomata w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, biorąc aktywny udział w negocjacjach rozporządzeń dotyczących polityki spójności i wieloletnich ram finansowych i działaniach dotyczących realizacji projektów.

Co warto zmienić, poprawić, na co stawiać, by takie miasta, jak Starachowice, które wymagają interwencji i pomocy mogły się zmieniać na lepsze? Na te i inne pytania w ramach Obywatelskiego Dialogu w kontekście przyszłości Unii Europejskiej odpowiadał Pan Kasprzyk. Patrzący na co dzień, jak wydawane są unijne pieniądze z perspektywy Brukseli radził, jak skutecznie po nie sięgać, by przynosiły pożądany efekt i skutek.

5. Dialog obywatelski w Sandomierzu – Zbigniew Fąfara – 22 marca 2019 r.

Tym razem w Sandomierzu odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego. Z Panem Zbigniewem Fąfarą z z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej rozmawialiśmy m.in. o najbliższych wyborach do PE i polityce rolnej UE.

Aktualności

Zapoznaj się z aktualnościami na naszej stronie.

6 URODZINY ROE!

6 URODZINY ROE!

Świętujemy 6 urodziny ROE!  Dokładnie 29 marca 2018 roku oficjalnie powstało nasze stowarzyszenie! Przez ten czas bardzo dużo się wydarzyło – ciężko to nawet podsumować. […]

Zobacz wszystkie wpisy

Partnerzy