Nazwa projektu:

Unia Europejska od A do Z

Program: Erasmus+
Lider projektu: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie
Miejsce działań: Starachowice
Czas działań: Październik 2019 – Wrzesień 2021

Podsumowanie projektu:

Od października 2019 r. do września 2021 r. mieliśmy przyjemność zrealizować nasz kolejny projekt z Programu Erasmus+ – „Unia Europejska od A do Z”, który miał na celu podniesienie wiedzy starachowickiej młodzieży o Unii Europejskiej – jej historii, działaniach, ideach czy instytucjach.

Grupą inicjatywną były młode osoby ze Starachowic, które zaangażowane były w projekt „Młodzieżowe Rozprawy o Europie” – poprzednią inicjatywę stowarzyszenia.

Cele projektu:

-Pobudzenie aktywności wśród młodych ludzi

-Dyskusja na istotne tematy związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej

-Dyskusja na temat przyszłości Unii Europejskiej

-Przedstawienie młodzieży korzyści jakie wynikają z bycia obywatelem UE

-Zwiększenie świadomości młodych na tematy związane z Unią Europejską oraz procesów demokratycznych

-Rozmowy na temat pandemii i jej wpływu na codzienne życie oraz politykę i gospodarkę krajów Unii Europejskiej.

Główne działania:

Działania projektowe podzielone były na kilka części:


1. Pogadanki europejskie (listopad 2019 – wrzesień 2020) czyli 10 kameralnych spotkań ekspertów z młodzieżą. Na każdym takim spotkaniu podejmowana była inna tematyka europejska, a razem stworzyliśmy kompedium wiedzy o Unii Europejskiej dla młodzieży. Niestety przez pandemię koronawirusa wstrzymaliśmy działania stacjonarne, a od kwietnia do sierpnia prowadziliśmy raz w miesiącu dodatkowe webinaria o Unii Europejskiej.

2. Talk showy europejskie (wrzesień 2020 – czerwiec 2021), gdzie młodzież przeprowadziła wywiady z politykami/ekspertami/decydentami przy publiczności. Wszystko było nagrywane a następnie zamieszczane na portalach społecznościowych.

3. Test wiedzy o Unii Europejskiej (czerwiec 2021), gdzie młodzież wzięła udział w konkursie – do wygrania były atrakcyjne nagrody, w tym wyjazd do Brukseli!

4. Wizyty studyjne do Brukseli i Strasbourga (wrzesień 2021) dla najaktywniejszych osób w projekcie, aby na własne oczy zobaczyć instytucje unijne i przekonać się w praktyce jak Unia Europejska działa.

Pogadanki Europejskie

1.Spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce z Panem Ambasadorem Markiem Prawdą.

Od spotkania z Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Markiem Prawdą i ekspertem Team Europe Piotrem Kaczyńskim rozpoczęliśmy cykl pogadanek europejskich w ramach projektu Unia Europejska od A do Z. Dyskutowaliśmy o tym, czym jest Unia Europejska oraz jak i kto podejmuje decyzje. Dziękujemy za gościnę Komisja Europejska w Polsce. Spotkanie było także okazją do wręczenia Manifestu Młodych Ludzi do Unii Europejskiej, czyli głównego rezultatu naszego drugiego projektu – Młodzieżowe Rozprawy o Europie

2,3. Historia integracji europejskiej – seria dwóch spotkań

Spotkanie odbyło się w budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego w Starachowicach. Rozmawialiśmy m.in. jak i dlaczego powstała Unia Europejska oraz jakie Państwa ją założyły. Tematem rozmów były także traktaty, ojcowie integracji europejskiej czy historia rozszerzeń Unii Europejskiej. Spotkania poprowadziła Aneta Nasternak – Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice, politolożka oraz europeistka. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 26, a w drugim 24 młode osoby.

4. Spotkanie „Przyszłość UE”

Spotkanie poprowadziła Karolina Plutka z Europe DIrect w Kielcach. Miało ono miejsce w budynku SP13 w Starachowicach. Młodzi mieli szansę zapoznać się z planem rozwoju UE stworzonym przez Ursulę von der Leyen. Udział wzięło 21 młodych osób


5. Pogadanka z dr Tomaszem Gajewskim o polityce zagranicznej UE

Spotkanie miało miejsce w SP 10 w Starachowicach, udział wzięło 15 młodych osób. Ekspert opowiedział o funkcjonowaniu różnych państw Unii Europejskiej oraz porównał je z Polską.


6. Spotkanie dyskusyjne z Piotrem Kaczyńskim z Team Europe na temat Brexitu

Szesnastu przedstawicieli młodzieży spotkało się z ekspertem Piotrem Kaczyński, aby porozmawiać o gorącym w tamtym czasie temacie, jakim był Brexit. Młodzi dowiedzieli się na czym polega to zjawisko oraz jakie mogły być jego skutki. Spotkanie odbyło się w 2 Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach.


7. Jak wygląda proces decyzyjny w UE cz. 2

Młodzież ponownie spotkała się w LO2, aby porozmawiać o procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej, a co za tym idzie funkcjonowaniu Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Trybunału. Spotkanie poprowadził Piotr Wolski z Przedstawicielstwa Parlamentu Europejskiego w Polsce. Udział wzięło 29 młodych osób.


8. Państwa członkowskie UE, polityka zagraniczna cz. 2 oraz koronawirus

Spotkanie odbyło się w LO3 w Starachowicach. Ekspert Tomasz Gajewski opowiedział o polityce zagranicznej oraz wpływie pandemii koronawirusa na państwa członkowskie UE. Udział wzięło 20 osób młodych.


9. Spotkanie dotyczące polityki młodzieżowej

Spotkanie poprowadzili eksperci mający ogrom doświadczenia w pracy z młodzieżą:

Izabela Wrona – Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta w Starachowicach

Kama Kępczyńska Kaleta – ekspertka ds. polityki młodzieżowej

Kamil Stanos – Prezes Stowarzyszenia Rozprawy o Europie i koordynator projektów młodzieżowych

Spotkanie odbyło się w SP11, a udział wzięło 15 przedstawicieli młodzieży. Rozmawiano o polityce młodzieżowej na poziomie lokalnym oraz Europejskim. Porównano działania oraz możliwości młodzieży z różnych państw europejskich oraz zaangażowano uczestników do działania na rzecz lokalnej społeczności.


10. Budżet UE i EURO, podsumowanie spotkań z dr Tomaszem Gajewskim

Młodzi spotkali się w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, aby porozmawiać o budżecie Unii Europejskiej oraz o funkcjonowaniu waluty EURO – jaki wpływ ma wprowadzenie EURO na politykę i gospodarkę państw członkowskich UE?

Na dodatek młodzież podsumowała dotychczasowe spotkania. Uczestnicy podzielili się swoimi wnioskami oraz zdobytą wiedzą. Udział wzięło 19 młodych.

Talk showy europejskie


Spotkania były prowadzone przez wykładowców akademickich, praktyków, osób zajmujących się polityką młodzieżową, osoby z doświadczeniem w tematyce unijnej a jednocześnie potrafiące w sposób przyjazny przekazać wiedzę o UE. Z każdej pogadanki powstała infografika przedstawiająca w sposób przystępny dane zagadnienie.

1.Spotkanie z Adamem Jarubasem – posłem Parlamentu Europejskiego.

Spotkanie miało miejsce w Parku Kultury, a podjętym tematem była przyszłość Europy. Poseł podzielił się swoim doświadczeniem i opowiedział młodym o swoich przewidywaniach na temat kolejnych lat funkcjonowania Unii Europejskiej i jej rozwoju. Udział wzięło dwudziestu sześciu młodych.


2.Spotkanie z Filipem Szareckim z Fundacji im. Schumana nt. dezinformacji

Spotkanie odbyło się w Parku Miejskim w Starachowicach. Ekspert Filip Szarecki opowiedział młodym o technikach unikania w internecie fake newsów oraz o ich szkodliwym wpływie na społeczeństwo, a także politykę. Nie zabrakło prawdziwych przykładów dezinformacji, która była szkodliwa dla internautów.

Następnie młodzi porozmawiali także o swoich potrzebach dotyczących zmian w mieście. Każdy mógł wyrazić swoją opinię i zaproponować własne pomysły na temat nowych inicjatyw lokalnych.


3.Spotkanie z dr Agnieszką Kasińską-Metryką – Dyrektorka Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nt. nowych nacjonalizmów w Europie

Było to ostatnie z serii talk show, podczas którego młodzi mieli okazję porozmawiać z ekspertką na temat nacjonalizmu. Dowiedzieli się jakie jest znaczenie tego pojęcia oraz jaki wpływ ma nacjonalizm na nasze życie. Dodatkowo porozmawiano o zupełnie nowych przykładach nacjonalizmu. Uczestników spotkania było dwudziestu pięciu.

Konferencja podsumowująca projekt

Wreszcie przyszedł czas na huczną konferencję w Urzędzie Miasta Starachowice, podczas której podsumowaliśmy projekt „Unia Europejska od A do Z”. Był to wzruszający moment, w którym ponownie przyjrzeliśmy się działaniom organizowanym w ramach projektu.

Ze względu na ograniczenia covidowe część ekspertów była obecna online: Róża Thun – Europosłanka do PE, Bartłomiej Balcerzyk – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Piotr Cichocki – Przedstawiciel EU NEAR w Komisji Europejskiej, Dimitris Georgiadis – Institute of Research and Training on European Affairs z Aten oraz Member of the Executive Committee in European Youth Capitals, Stanislava Ivanova – Academy for Active Youth z Bułgarii
Na żywo obecni byli Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz przedstawiciele Eurodesk Kielce oraz biura Europe Direct z Kielc i in. Konferencja była okazją do podsumowania nie tylko projektu, ale również spotkań i aktywności ich uczestników, na której podstawie wyłoniliśmy tych najbardziej zaangażowanych.

Odbył się również konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Ponad 70 osób osób walczyło o główną nagrodę, jaką był wyjazd do Brukseli wraz z najaktywniejszymi uczestnikami UEAZ, w tym politycy i zaproszeni goście. Bezkonkurencyjnie wygrała go Julia Łaszewicz z SP13 w Starachowicach!

Wizyta studyjna w Brukseli

Pierwszy dzień wizyty studyjnej młodzi spędzili na zwiedzaniu sali obrad Parlamentu Europejskiego oraz Stacji Europa. Drugi dzień wizyty studyjnej w Brukseli to zwiedzanie Parlamentarium oraz Domu Historii Europy. Są to niesamowite, inspirujące miejsca, dające dużo do myślenia na temat przyszłości Europy. W ostatnim dniu wizyty studyjnej do Brukseli byliśmy pod budynkiem Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej – niestety ze względów covidowych instytucje są zamknięte dla odwiedzających. Jednak zobaczenie na żywo gdzie podejmowane są najważniejsze decyzję w Europie było cennym doświadczeniem. Na koniec pojechaliśmy pod Atomium tj. monumentalnym modelem kryształu żelaza, powiększony 165 miliardów razy.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRozprawyoEuropie%2Fvideos%2F485741029915096%2F&show_text=false&width=269&t=0

Wizyta studyjna w Strasburgu

W pierwszym dniu zobaczyliśmy Memoriał Alzacji Mozeli, czyli muzeum, gdzie dowiedzieliśmy się o historii regionu, od życia na Linii Maginota i zniszczeń w czasie drugiej wojny światowej po francusko-niemieckie pojednanie i odbudowę Europy. Następny przystanek – European Quartet. Drugi dzień w Strasburgu to wizyta starachowickiej młodzieży w Radzie Europy, Parlamencie Europejskim oraz Europejskim Trybunale Praw Człowieka + spotkanie z przedstawicielami European Youth Centre.

Rezultaty projektu, z których jesteśmy dumni

Dzięki projektowi wspólnie z młodymi ludźmi stworzyliśmy platformę wymiany informacji i wiedzy o UE. Oprócz planowanych tematów (np. historia integracji, państwa członkowskie czy Brexit), dzięki wielu aktualnym tematom, które dominują także w serwisach informacyjnych (covid, konferencja o przyszłości Europy, negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej, wybory prezydenckie w USA i ich wpływ na stosunki z UE) mogliśmy podzielić się wynikami projektu z wielu dziedzin.

Dzięki projektowi przedsięwzięcia z młodych twórców stworzyliśmy platformę wymiany informacji i wiedzy o UE. Oprócz planowanych wyników (np. historia założenia, ustalenia czy Brexit), z głównego tematu, który jest również dostępny w serwisach informacyjnych (covid, konferencja o przyszłości Europy, omówiona w sprawie nowego punktu odniesienia, wyborów finansowych w USA i ich wpływu na ustalenia) z UE) wydanie następuje z projektów z wielu dziedzin.

Przygotowali także scenariusze spotkań, opracowali pytania do testu wiedzy i zredagowali teksty. Wspólne spotkania, dyskusje i zadania były okazją do ćwiczenia wyrażania własnego zdania i budowania samoświadomości poprzez poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz poszerzenie własnego horyzontu zainteresowań. Podczas spotkania ewaluacyjnego oraz w rozmowach po każdym ćwiczeniu młodzież udzielała informacji zwrotnej, że takie spotkania nauczyły rzeczy, których rzadko uczy się w szkole i które przydadzą się w życiu codziennym i w pracy okazjonalnej.

W trakcie projektu nawiązały się nowe przyjaźnie, znajomości i partnerstwa, które zaprocentują w przyszłości, także w kontekście nowych projektów i inicjatyw (które już są realizowane). Jest to tym bardziej istotne, że projekt realizowany był w czasach covidu, kiedy normalne życie zostało brutalnie przerwane. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że projekt wzmocnił naszą młodzież, choć także w czasie tej przerwy (pomimo kontaktów on-line) część osób odeszła, a część dołączyła. W projekcie wzięła udział młodzież z różnych środowisk – Młodzieżowa Rada Miasta w Starachowicach, rady szkolne, szkoły podstawowe i gimnazjalne czy uczniowie, którzy zakończyli już naukę w Starachowicach i wrócili do nas na spotkania z Łodzi czy Krakowa, który jest także naszym sukcesem i wartością dodaną, gdyż głównym problemem Starachowic jest odpływ młodych ludzi, a tego typu projekty mogą stanowić zachętę do powrotu do swoich małych ojczyzn.

Największy wpływ projektu na młodych ludzi polega na tym, że rozwinęli w nich swoją europejską postawę, poczuli, że są częścią Unii Europejskiej i nazywają siebie Europejczykami. Są otwarci, ciekawi świata i chętni do nauki. Najważniejszym wnioskiem po wizytach studyjnych był pomysł, jaki zrodził się wśród młodzieży, że choć raz w szkole warto pojechać do Brukseli do Parlamentarium lub do Miejsca Pamięci w Schirmeck pod Strasburgiem, aby na własne oczy przekonać się, gdzie i gdzie byliśmy jesteśmy, bo młodzież nie mogła doświadczyć czasów socjalizmu, transformacji ustrojowej czy zamkniętych granic i musimy nauczyć się doceniać to, co mamy teraz. W każdej akcji uczestniczyli eksperci, decydenci, władze lokalne oraz osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki młodzieżowej. Po każdym spotkaniu eksperci byli pod wrażeniem naszej młodzieży – jej wiedzy, dojrzałości i umiejętności. Była to doskonała okazja do poznania młodych ludzi i wsłuchania się w potrzeby młodego pokolenia w oparciu o partnerską rozmowę. Dzielili się swoim doświadczeniem, dobrymi radami, ale też słuchali, co młodzi ludzie mają do powiedzenia, aby przekazać te wnioski dalej. Należy podkreślić, że było to studium dwukierunkowe. Po każdym działaniu głównym projektu powstawały inne rezultaty i tak po rozmowach europejskich powstało 10 infografik prezentujących w przystępny sposób zadany temat podejmowany na spotkaniach – są to podsumowania przydatne młodym ludziom w szkole czy na uczelni, a tablice udostępniono na FB i stronie internetowej ROE. i Młodzieżowa Rada Miasta. Po europejskich talk-show, na stronie YT pojawiły się także nagrania wideo. Test wiedzy udostępniono w internecie, a po zakończeniu projektu powstała mała publikacja FAQ na temat Unii Europejskiej, w której na spotkaniach umieszczaliśmy najczęściej zadawane przez młodzież pytania dotyczące Unii Europejskiej. Rozesłaliśmy go do wszystkich szkół w Starachowicach i umieścił to w Internecie. Grupą docelową są głównie młodzi ludzie, zarówno aktywni, jak i ci, którzy jeszcze nie zaangażowali się w projekt. Na bieżąco prowadzona była dokumentacja fotograficzna oraz relacja na profilu Facebook. Dzięki kontaktom stowarzyszenia dotarliśmy do wielu decydentów i ekspertów młodzieżowych, od szczebla lokalnego po europejski.

Regulamin uczestnictwa w projekcie


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logosbeneficaireserasmusright_en_0.jpg

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy