Nazwa projektu:

The EU – Connecting Generations

Program: Citizenship, Equality, Rights and Values 2021-2027 CERV

Lider projektu: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie

Czas trwania projektu: Marzec 2024 – sierpień 2025

Partnerzy:

Opis projektu:

Rozpoczynamy kolejny projekt międzynarodowy!

Wspólnie z partnerami z Chorwacji oraz Hiszpanii przeprowadzimy serię działań, które będą miały na celu włączenie społeczne seniorów w działania z młodzieżą. Chcemy zwiększyć integrację tych pokoleń, oraz stworzyć pole do wzajemnego dzielenia się opiniami, odmiennymi poglądami, ale także pobudzić zainteresowanie obu grup wiekowych tematem Unii Europejskiej.

Na podstawie naszych obserwacji oraz opinii naszych partnerów zauważyliśmy, że obecnie między pokoleniem młodych i seniorów występuje luka światopoglądowa, która uniemożliwia wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności. Luka ta zostanie zmniejszona dzięki wspólnym działaniom międzypokoleniowym, które będą dotyczyć historii Unii Europejskiej w atrakcyjnej i angażującej formie dla grup docelowych. Obecnie w miastach i organizacjach partnerskich działania międzypokoleniowe nie są realizowane w zadowalającej formie, dlatego mamy nadzieję wypełnić tę lukę, koncentrując się na edukacji europejskiej przy użyciu innowacyjnych i kreatywnych narzędzi i działań.

Cele projektu:

-Zwiększenie integracji między seniorami a młodzieżą

-Wymiana doświadczeń i opinii między pokoleniami

-Zwiększenie zainteresowania tematem Unii Europejskiej wśród obu pokoleń

Główne działania:

Tematy spotkań:

spotkanie pierwsze – historia UE – najważniejsze kamienie milowe, które zdefiniowały wspólnotę

spotkanie drugie- integracja europejska – od EWWiS przez Chorwację do krajów kandydujących – jaka jest przyszłość integracji

spotkanie trzecie – wartości europejskie – czym są i dlaczego są tak ważne

spotkanie czwarte – Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska – zrozumieć instytucje UE

spotkanie piąte – co dalej? jak widzimy przyszłość Unii Europejskiej + wybory do PE

Każde spotkanie rozpocznie się od krótkiego quizu na dany temat (np. za pomocą Kahoot), dodatkowo podczas spotkań będziemy korzystać z mentimetru, aby zadawać pytania ekspertom.


Śledźcie naszą stronę aby wiedzieć o nowościach w sprawie The EU – Connecting Generations, ale także innych projektów!

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy