Nazwa projektu:

RURBEST22 – Rural Youth in action from local to European level

Program: Erasmus+, KA1 – Wymiany młodzieżowe
Lider projektu:  EUROPEAN ASSOCIATION OF RURAL LEADERS – Belgium
Czas działań: Czerwiec 2022 – Styczeń 2023
Partnerzy:

Pomysł na projekt został opracowany przez grupę młodych ludzi zaangażowanych i pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jego celem jest dążenie do zaangażowania jak największej liczby młodzieży wiejskiej poprzez rozwijanie dobrych praktyk, umiejętności miękkich oraz rozwijanie zdolności młodzieży do formułowania swoich potrzeb w zmianach polityki na obszarach wiejskich.

Projekt skoncentruje się na zgromadzeniu młodych ludzi z wielu małych europejskich miejscowości, którzy będą mieli możliwość prowadzenia działań na poziomie lokalnym i regionalnym lub chcieliby rozpocząć działać na poziomie krajowym czy europejskim. Zapewni młodym jak najlepsze przygotowanie poprzez wymianę doświadczeń i działania związane z rozwojem i aktywizacjom młodych.

Dodatkowo, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesach uczenia się będzie wspierać cyfrowe umiejętności i kompetencje młodzieży wiejskiej, co pozwoli im na większą aktywność w wirtualnych działaniach edukacyjnych i cyfrowych praktykach partycypacyjnych również po wdrożeniu projektu.

Podczas projektu zaplanowane są dwa wydarzenia. Pierwsze z nich już za nami, poniżej więcej o tym co się wydarzyło!

V Europejski Parlament Wiejski w Kielcach – Około 350 uczestników w tym mieszkańcy wsi, przedstawiciele organizacji regionalnych i europejskich, naukowcy, przedsiębiorcy, rządy krajowe i instytucje Unii Europejskiej z ponad 39 krajów spotkały się w centrum Europy aby porozmawiać o przyszłości działań Unii Europejskiej na terenach wiejskich. Było to niesamowite doświadczenie ponieważ w tym roku na wydarzenie zaproszono również europejskie organizacje młodzieżowe tworząc Młodzieżowy Europejski Parlament Wiejski który był dumnie reprezentowany przez Olę, Piotrka, Maćka, Mikołaja i Kacpra.

Podczas wydarzenia międzynarodowe grupy uczestniczyły w wizytach studyjnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Była to okazja do pokazania jak wiele prywatnych działalności funkcjonujących w małych miejscowościach może rozwijać się na terenach wiejskich, dzięki pomocy środków Unii Europejskiej. Dodatkowo odwiedziliśmy wiele zabytkowych miejsc oraz muzeów znajdujących się w regionie gór Świętokrzyskich oraz podziwialiśmy występy ludowych zespołów i organizacji regionalnych.

Głównym celem jaki młodzież miała osiągnąć pod koniec inauguracji, było stworzenie European Rural Parlament Youth Manifesto. Dzięki warsztatom z trenerami z całej Europy oraz debatami eksperckimi, udało nam się wypracować wnioski które młodzież będzie mogła przedstawić na finale Youth Manifesto w Brukseli. Wydarzenie to z pewnością ukazało, że młodzi ludzie z terenów wiejskich chcą dynamozować działania we własnych regionach i tworzyć niesamowite rzeczy.

W dniach 16-21 stycznia 2023 r. odbyła się wizyta studyjna w Brukseli w ramach projektu RURBEST22, gdzie prezentowaliśmy efekty uzyskane podczas Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który odbył się w Kielcach. Delegacja młodzieżowa, w której skład weszli reprezentanci z Hiszpanii 🇪🇸, Węgier🇭🇺, Grecji🇬🇷, Polski🇵🇱, Szwecji🇸🇪 i Łotwy🇱🇻 razem z zarządem Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, w którego skład wchodzili przedstawiciele organizacji ELARD, ERCA i PREPARE spotykała się z przedstawicielami najważniejszych instytucji europejskich m.in. Parlamencie Europejskim czy Komisji Europejskiej. Poruszaliśmy głównie tematy miejsc zamieszkania młodych ludzi na terenach wiejskich i ich wpływ na podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym.

Projekt ma na celu bezpośrednie zaangażowanie co najmniej 60-70 uczestników w wieku od 18-30 lat ze społeczności wiejskich z różnych krajów europejskich.

Wymiana międzykulturowa i aktywne zaangażowanie młodych koordynatorów we wspieraniu uczestników w ich działaniach dadzą przedstawicielom młodzieży wiejskiej szansę na zdobycie nowych kompetencji i umiejętności.

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy