Nazwa projektu:

RURBEST22 – Rural Youth in action from local to European level

Program: Erasmus+, KA1 – Wymiany młodzieżowe
Lider projektu:  EUROPEAN ASSOCIATION OF RURAL LEADERS – Belgium
Czas działań: Czerwiec 2022 – Styczeń 2023
Partnerzy:

Podsumowanie projektu:

Pomysł na projekt został opracowany przez grupę młodych ludzi zaangażowanych i pracujących na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Projekt koncentrował się na zgromadzeniu młodych ludzi z wielu małych europejskich miejscowości, którzy mieli możliwość prowadzenia działań na poziomie lokalnym i regionalnym lub chcieli rozpocząć działanie na poziomie krajowym, czy europejskim. Zapewnił młodym jak najlepsze przygotowanie poprzez wymianę doświadczeń i działania związane z rozwojem i aktywizacjom młodych.

Dodatkowo, wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesach uczenia się wspierało cyfrowe umiejętności i kompetencje młodzieży wiejskiej, co pozwoliło im na większą aktywność w wirtualnych działaniach edukacyjnych i cyfrowych praktykach partycypacyjnych również po wdrożeniu projektu.

Cele projektu:

Jego celem było dążenie do zaangażowania jak największej liczby młodzieży wiejskiej poprzez rozwijanie dobrych praktyk, umiejętności miękkich oraz rozwijanie zdolności młodzieży do formułowania swoich potrzeb w zmianach polityki na obszarach wiejskich.

Przebieg projektu:

V Europejski Parlament Wiejski w Kielcach (12.09 – 15.09. 2022r.)

Około 350 uczestników w tym mieszkańcy wsi, przedstawiciele organizacji regionalnych i europejskich, naukowcy, przedsiębiorcy, rządy krajowe i instytucje Unii Europejskiej z ponad 39 krajów spotkały się w centrum Europy aby porozmawiać o przyszłości działań Unii Europejskiej na terenach wiejskich. Było to niesamowite doświadczenie ponieważ w tym roku na wydarzenie zaproszono również europejskie organizacje młodzieżowe tworząc Młodzieżowy Europejski Parlament Wiejski który był dumnie reprezentowany przez Olę, Piotrka, Maćka, Mikołaja i Kacpra.

Podczas wydarzenia międzynarodowe grupy uczestniczyły w wizytach studyjnych na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Była to okazja do pokazania jak wiele prywatnych działalności funkcjonujących w małych miejscowościach może rozwijać się na terenach wiejskich, dzięki pomocy środków Unii Europejskiej. Dodatkowo odwiedziliśmy wiele zabytkowych miejsc oraz muzeów znajdujących się w regionie gór Świętokrzyskich oraz podziwialiśmy występy ludowych zespołów i organizacji regionalnych.

Głównym celem jaki młodzież miała osiągnąć pod koniec inauguracji, było stworzenie European Rural Parlament Youth Manifesto. Dzięki warsztatom z trenerami z całej Europy oraz debatami eksperckimi, udało nam się wypracować wnioski które młodzież będzie mogła przedstawić na finale Youth Manifesto w Brukseli. Wydarzenie to z pewnością ukazało, że młodzi ludzie z terenów wiejskich chcą dynamozować działania we własnych regionach i tworzyć niesamowite rzeczy.

Wizyta stydyjna w Brukseli (16.01 – 21.01. 2023r.)

W dniach 16-21 stycznia 2023 r. odbyła się wizyta studyjna w Brukseli w ramach projektu RURBEST22, gdzie prezentowaliśmy efekty uzyskane podczas Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, który odbył się w Kielcach. Delegacja młodzieżowa, w której skład weszli reprezentanci z Hiszpanii ??, Węgier??, Grecji??, Polski??, Szwecji?? i Łotwy?? razem z zarządem Europejskiego Parlamentu Wiejskiego, w którego skład wchodzili przedstawiciele organizacji ELARD, ERCA i PREPARE spotykała się z przedstawicielami najważniejszych instytucji europejskich m.in. Parlamencie Europejskim czy Komisji Europejskiej. Poruszaliśmy głównie tematy miejsc zamieszkania młodych ludzi na terenach wiejskich i ich wpływ na podejmowanie decyzji na poziomie lokalnym.

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy