Nazwa projektu:

Rozprawy o Europie 2014-2015

Rozprawy o Europie to cykl spotkań organizowanych przez grupę inicjatywną stowarzyszenia w lata 2014-2015. Spotkania te były czynnikiem zapalnym do założenia naszej organizacji.

Co za nami?

  1. 13 grudnia 2014 r. – „Hannah Arendt a demokracja performatywna” – dr Radosław Harabin.
  2. 17 grudnia 2014 r. – „Do czego Unii Europejskiej potrzebni są jej obywatele?” – dr Bartłomiej Zapała.
  3. 24 lutego 2015 r. – „Przemoc w polityce europejskiej” – dr Witold Sokała.
  4. 13 marca 2015 r. – „Ależ ta Unia nudna! Czy na pewno?”- Róża Thun.
  5. 28 kwietnia 2015 r. – „Mechanizmy kształtujące politykę zagraniczną Unii Europejskiej” – Paweł Zalewski.
  6. 20 maja 2015 r. – „Rola Polski w Europie” – prof. Arkady Rzegocki.
  7. 30 czerwca 2015 r. – Podsumowanie cyklu „Rozprawy o Europie”

1. „Hannah Arendt a demokracja performatywna” – dr Radosław Harabin.

Pierwsze spotkanie z cyklu ” Rozprawy o Europie” w którym dyskusję na temat zmian społecznych, gospodarczych i politycznych zachodzących w Europie i świecie poprzedził wykład doktora Radosława Harabina absolwenta UJK w Kielcach i UJ w Krakowie. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2014 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Radosław Harabin ukończył dwa kierunki studiów magisterskich: politologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W październiku 2014 roku obronił na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z wyróżnieniem za najlepszą pracę doktorską, rozprawę pt. „Totalitaryzm i demokracja w myśli Hannah Arendt”. Uczestniczył w międzynarodowych kursach i projektach badawczych, m.in. kursie Democracy and Religion na Uniwersytecie Babes-Bolyai w rumuńskim Cluj. Otrzymał stypendium Transregional Center for Democratic Studies w Nowym Jorku. Pozostaje w stałej współpracy naukowej z Zespołem Badawczym Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doktor Harabin w swoim dorobku naukowym posiada artykuły ściśle filozoficzne oraz stricte politologiczne, opublikowane w językach polskim oraz angielskim.

Organizatorem debat jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej. Prelekcje oraz dyskusje są transmitowane za pośrednictwem Internetu na stronie Portalu Informacji Kulturalnej.

2. „Do czego Unii Europejskiej potrzebni są jej obywatele?” – dr Bartłomiej Zapała.

Kolejna debata z cyklu „Rozprawy o Europie” odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Prelekcję na temat „Do czego Unii Europejskiej potrzebni są obywatele” wygłosił dr Bartłomiej Zapała, dziennikarz Polskiego Radia Kielce i wykładowca UJK w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak.

„Rozprawy o Europie” to spotkania cykliczne, poświęcone refleksji nad politycznymi, społecznymi i filozoficznymi problemami współczesnej Europy. Pierwsze spotkanie odbyło się 17 grudnia i było zatytułowane „Hannah Arendt a demokracja performatywna”.  Hannah Arendt to niemiecka teoretyczka polityki, filozofka i publicystka, jedna z najbardziej wpływowych myślicielek XX wieku.

Organizatorem spotkań jest Fundacja Centrum Europy Lokalnej, zaś gospodarzami – Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Portal Informacji Kulturalnej „PIK”.

3. „Przemoc w polityce europejskiej” – dr Witold Sokała.

III Debata Rozprawy o Europie pt. „Przemoc w polityce europejskiej”. Prelekcję wygłosił dr Witold Sokała. 24 lutego 2015.

4. „Ależ ta Unia nudna! Czy na pewno?” – Róża Thun.

IV Debata Rozprawy o Europie pt. „Ależ ta Unia nudna! Czy na pewno?”. Prelekcję wygłosiła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Róża Thun.

5. „Mechanizmy kształtujące politykę zagraniczną Unii Europejskiej” – Paweł Zalewski.

28 kwietnia o godz.18.00 odbyła się piąta debata cyklu „Rozprawy o Europie”. Wykład „Mechanizmy kształtujące politykę zagraniczną Unii Europejskiej” wygłosił Paweł Zalewski.

Organizator: Fundacja Centrum Europy Lokalnej i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

6. „Rola Polski w Europie” – prof. Arkady Rzegocki.

20 maja o godz.18.00 odbyła się szósta debata z cyklu „Rozprawy o Europie” – jako prelegent wystąpił Prof. Arkady Rzegocki

Arkady Rzegocki – prof. UJ, politolog, kierownik projektu Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Visiting Scholar w Sidney Sussex College w Cambridge w 2014 roku. Od 2014 radny Miasta Krakowa, przewodniczący Komisji Innowacji Rady Miasta Krakowa. Honorowy Prezes Klubu Jagiellońskiego, członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Pressje” w latach 2002 – 2011. Autor m.in. Wolność i sumienie. Fenomen liberalnego katolicyzmu w myśli lorda Actona; Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce.

Organizator: Fundacja Centrum Europy Lokalnej i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

6. Podsumowanie cyklu „Rozprawy o Europie”

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy