Nazwa projektu:

Reflections on Future

Program: Erasmus+, KA2 – Partnerstwa na małą skalę w obszarze młodzieży, finansowane ze środków Unii Europejskiej

Lider projektu: Future Generation Europe – Słowacja

Partner: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie

Czas trwania projektu: Wrzesień 2023 – Grudzień 2024

Cele projektu: Projekt zakłada podniesienie poziomu umiejętności i kompetencji wiedzy wśród przedstawicieli organizacji partnerskich poprzez szkolenia.

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Szczegóły szkoleń:

Cały projekt składa się z 5 odrębnych tematów szkoleń:
1. Przywództwo i współpraca – Celem jest praca zespołowa, koordynacja projektów i ludzi oraz przegląd umiejętności ukierunkowanych na formalne i nieformalne. Szkolenie online
2. Komunikacja i umiejętności interpersonalne – Celem jest nauka: pewności siebie, rozwiązywania konfliktów, efektywnej komunikacji, negocjacji, pewności siebie oraz inteligencji emocjonalnej. Styczeń 2024 w Polsce
3. Kreatywne myślenie – Założeniem szkolenia jest rozwijanie kreatywnego myślenia u młodych osób. Luty 2024 na Słowacji.
4. Metody komunikacji i radzenia sobie ze stresem – Celem jest nauka metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz budowanie nawyków, które pomogą wzmocnić odporność psychiczną. Czerwiec 2024 w Polsce.
5. Social Media – jak chronić swoje zdrowie psychiczne w rosnącej erze cyfrowej – Szkolenie skupia się na skutecznych metodach zarządzania, różnych aspektach życia i ich zastosowaniu w radzeniu sobie z wpływem internetu na psychikę. Termin do ustalenia – Słowacja.

Główne działania:
1. Spotkanie przygotowawcze w Słowacji 6-8 października 2023.
2. Szkolenia z kompetencji miękkich w Polsce i na Słowacji (1 online + 4 stacjonarne)
3. 2 kursy szkoleniowe (bootcampy) (w Polsce) oraz studentów (na Słowacji) (czerwiec – sierpień 2024)
4. Spotkanie podsumowujące w Polsce

Oczekiwane rezultaty projektu:

Co za nami?

1. Spotkanie przygotowujące w słowackiej miejscowości Štúrovo.

W dniach 6-8 października, 2023r. razem z partnerami ze Słowacji spotkaliśmy się, by uzgodnić szczegółowy plan działań oraz sposób komunikacji między stronami. Wzięliśmy udział w wykładzie, na którym rozmawialiśmy i testowaliśmy metody prowadzenia warsztatów i szkoleń, które będziemy przeprowadzać w ramach tego projektu.

2. Warsztaty online z zakresu współpracy i bycia liderem

Dnia 31.10 mieliśmy okazję wziąć udział w pierwszym warsztacie online. Jego tematyką była współpraca i bycie liderem. Zaczęliśmy od Q&A z ekspertką – Mariną Majnolovic, która opowiedziała nam o tym, czym charakteryzuje się dobry lider i czego powinien unikać. Odpowiedziała również na nurtujące nas pytania z tego zakresu. Potem obejrzeliśmy krótką prezentację o projektach. Poznaliśmy narzędzia i techniki stosowane do ich organizacji. Po czym przeszliśmy do części warsztatowej. Omówiliśmy, czym jest projekt, jak ważne jest sporządzenie jego planu oraz jak rozdzielać role przy jego organizacji. Pomogły nam w tym specjalnie przygotowane karty pracy, które uzupełnialiśmy i przedstawialiśmy na forum.

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy