Nazwa projektu:

Mental Health

Program: Erasmus+, KA1 – Wymiany młodzieżowe
Lider projektu: Change your life now (Grecja)
Partnerzy: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie – Polska, Cinisello Balsamo – Włochy, Do Great Things – Łotwa, Escola Superior de Technologia da Saude de Lisboa – Portugalia, Asociatia Bistrita Business Academy – Rumunia
Miejsce działań: Chania, Kreta, Grecja
Data: 31 maja – 7 czerwca 2022r.

Projekt „Mental Health” będzie skupiał się na młodych ludziach, którzy zostali psychicznie dotknięci pandemią. Ma na celu podniesienie świadomości na temat tej grupy ludzi i roli wspierającej jej społeczności. Podczas wymiany młodzież będzie wspólnie pracować nad badaniem wpływu pandemii na zdrowie psychiczne młodych ludzi oraz wszelkie obawy dotyczące ich przyszłości w różnych aspektach ich życia społecznego, edukacyjnego i profesjonalnego.

Innym aspektem, który zostanie przeanalizowany w ramach projektu, jest związek między zdrowiem psychicznym ludzi a ogólnym dobrostanem społeczności. Dlatego też, niektóre przypadki będą poddane wspólnej dyskusj całej grupy aby mogli przeprowadzić burzę mózgów i wygenerować nowe, bardziej efektywne pomysły na korzyść tych osób.

Uczestnicząca grupa młodych ludzi będzie pochodzić z różnych krajów europejskich, co pozwoli jeszcze lepiej zbadać istotę problemu. Będą to młodzi ludzie, którzy doświadczyli lub byli świadkami załamania psychicznego podczas pandemii COVID-19, w wieku 18-28 lat i napotykających przeszkody społeczne, geograficzne i ekonomiczne.

Projekt odbędzie się w Chanii na Krecie w Grecji. Będziemy współpracować z partnerami z Portugalii, Łotwy, Rumunii, Włoch i Grecji.

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy