Nazwa projektu:

Education – The Key of Democracy

Program: Europa dla Obywateli
Lider projektu: ETV Eurotreviso (Włochy)
Czas działań: luty 2022 – marzec 2022
Partnerzy:

Podsumowanie projektu:

Projekt „Edukacja – Klucz do demokracji”, był to projekt partnerski Stowarzyszenia Rozprawy o Europie, gdzie liderem była włoska organizacja pozarządowa ETV Treviso.

Jako, że edukacja jest jedną z podstaw demokracji – edukacja jest potrzebna, aby osadzić młodych obywateli w wartościach demokratycznych i prawach człowieka, które są esencją demokracji i Unii Europejskiej, to właśnie na tym skupił się projekt.

Głównym celem projektu było podnoszenie świadomości i informowanie obywateli, w szczególności młodych ludzi, o tym, jak wyglądał system edukacji w różnych reżimach i w różnych okresach XX wieku.

Projekt zaangażował 20 młodych ludzi, 8 ekspertów z Włoch, Rumunii, Grecji i Polski. Wszystkie te państwa w 20. wieku borykały się z różnymi reżimami autorytarnymi, które ograniczały prawa obywatelskie i różne aspekty życia codziennego, począwszy od edukacji.

Cele projektu:

● promowanie wspólnej pamięć i wzajemnego zrozumienia wśród obywateli różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej;
● refleksja nad znaczeniem i konsekwencjami reżimów totalitarnych w Europie;
● podkreślenie roli społeczeństwa obywatelskiego i pokazanie jego funkcjonowania w reżimach totalitarnych, przemianach demokratycznych i wejściu do Unii Europejskiej.

Główne działania:

Dążyliśmy do osiągnięcia celów poprzez nieformalne działania edukacyjne, seminaria, wywiady i badania w każdym kraju partnerskim – Polsce, Włoszech, Rumunii oraz Grecji.

Ciekawą formą nauki było też nagranie przez młodzież filmu z seniorami, podczas którego uwiecznili wiedzę przekazaną przez starsze osoby i przekazali ją dalej

Wizyta studyjna we Włoszech

W dniach 2- 6 marca 2022, Marysia, Borys, Karol, Kacper oraz Janek wzięli udział w wizycie studyjnej we Włoszech, w miejscowości Treviso. Przez kilka dni dyskutowali na temat wpływu edukacji na świadomość młodych obywateli Unii Europejskiej oraz zaangażowania obywatelskiego w różnych krajach. Z pomocą eksperta młodzi wysnuwali wnioski na temat życia ludzi oraz edukacji w różnych reżimach i różnych okresach XX wieku. Wizyta zdecydowanie pomogła podnieść świadomość młodzieży na temat tego, jak edukacja jest istotna w dzisiejszych czasach, ale także jak ważna była kilkadziesiąt lat temu.

Nagrywanie filmiku edukacyjnego

Nasza młodzież ze Starachowic spotkała się z seniorami, aby wspólnie pracować nad filmikiem o systemie edukacji w powojennej Polsce. W tym celu Marysia, Borys, Janek, Kacper i Karol spotkali się z uczniami klasy 4ai Szkoły Podstawowej nr 10, seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Panem Jackiem Tarnowskim, emerytowanym nauczycielem, doskonale znanym w powiecie starachowickim ze swojej działalności społecznej . Efekty ich pracy możecie ocenić sami!


Galeria:

eu_flag_europe_for_citizens_pl
Projekt był współfinansowany z Programu Europa dla Obywateli.

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy