Nazwa projektu:

Education – The Key of Democracy

Program: Europa dla Obywateli
Lider projektu: ETV Eurotreviso (Włochy)
Miejsce działań: Treviso, Włochy
Czas działań: 02/03/2022 – 06/03/2022
Partnerzy:

Projekt „Edukacja – Klucz do demokracji” to nowy projekt partnerski Stowarzyszenia Rozprawy o Europie, gdzie liderem jest włoska organizacja pozarządowa ETV Treviso.

Zgodnie z głównymi celami Programu Europa dla Obywateli projekt ma na celu:
● promować wspólną pamięć i wzajemne zrozumienie wśród obywateli różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej;
● refleksję nad znaczeniem i konsekwencjami reżimów totalitarnych w Europie;
● podkreślenie roli społeczeństwa obywatelskiego i pokazanie jego funkcjonowania w reżimach totalitarnych, przemianach demokratycznych i wejściu do Unii Europejskiej.

Cele te chcemy osiągnąć poprzez dyskusję i analizę systemów edukacyjnych, które funkcjonowały podczas trwania różnych reżimów totalitarnych w różnych krajach europejskich.

Wiemy, że edukacja jest jedną z podstaw demokracji – edukacja jest potrzebna, aby osadzić młodych obywateli w wartościach demokratycznych i prawach człowieka, które są esencją demokracji i Unii Europejskiej.

W projekcie zaangażowanych będzie 20 młodych ludzi i 8 ekspertów pochodzących z Włoch, Rumunii, Grecji i Polski. Wszystkie te kraje w XX wieku miały do ​​czynienia z różnymi totalitaryzmami, które ograniczały prawa społeczeństwa obywatelskiego i różne aspekty życia codziennego, począwszy właśnie od edukacji.

Głównym zadaniem projektu jest uświadomienie i poinformowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności młodych ludzi, jak funkcjonował system edukacji w różnych reżimach i w różnych czasach XX wieku.

Projekt podzielony jest na trzy etapy. Podczas pierwszego grupa młodzieży w każdym kraju zbierze informację o tym jak wyglądał kiedyś system edukacji, w drugim etapie odbędzie się ponadnarodowe spotkanie w Treviso z seminariami, prezentacjami badań i debatami z ekspertami, a w trzecim stworzymy ekspozycje prac online.

eu_flag_europe_for_citizens_pl

Projekt jest współfinansowany z Programu Europa dla Obywateli.

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy