Nazwa projektu:

Break the chains of stigmatization

Program: Erasmus+, KA1 – Wymiany młodzieżowe
Lider projektu: Change Your Life Now (Grecja)
Partnerzy: Stowarzyszenie Rozprawy o Europie (Polska), Comune di Cinisello Balsamo (Włochy), Embaixada da Juventude (Portugalia), Asociatia Bistrita Business Academy (Rumunia), Vsl „uMunthu” (Litwa)
Miejsce działań: Chania, Kreta, Grecja
Data: 17-24 maja 2022r.

Projekt Break the Chains of Stigmatization będzie wymianą młodzieżową, która ma na celu zgromadzenie młodych ludzi, wrażliwych na kwestie stygmatyzacji w wyniku uzależnienia, nadużyć i różnorodności w swoich społecznościach, którzy chcą działać jako Ambasadorzy Równości w swoim społeczeństwie.

Inicjatywa ma na celu:

-zbadanie przypadków stygmatyzacji oraz grup stygmatyzowanych wśród młodych ludzi w ich małych i średnich społecznościach,
-pracę nad ich rolą oraz wspieraniu swoich rówieśników w przezwyciężaniu stygmatyzacji,
-dzielenie się i odkrywanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zwalczania wykluczenia i dyskryminacji młodzi ludzi, którzy doświadczyli nadużyć (alkohol, narkotyki itp.) lub identyfikują się w grupach takich jak społeczność LGBTQI.

Ostatecznym celem projektu jest zintegrowanie młodych ludzi i wspieranie ich w pracy nad pomysłami, które mogą pomóc lokalnym społecznościom łagodzić zachowania dyskryminacyjne, a także zachować otwartość i tolerancję na różnorodność.

Podczas warszatów, młodzi uczestnicy zostaną poproszeni o opracowanie gry planszowej dla młodych uczniów o tym, jak zapobiegać stygmatyzacji innych rówieśników. Będą mieli także za zadanie stworzenie kampanii wideo o tym, jak lokalne społeczeństwa obywatelskie mogą pomóc społecznościom w przełamaniu stereotypów w zakresie interakcji z młodymi ludźmi np., o różnej orientacji seksualnej czy z nadużyciami.

Nasze projekty

Zobacz wszystkie projekty

Partnerzy