Dialog obywatelski z Krzysztofem Kasprzykiem

22 lutego 2019

W Starachowicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego. Tym razem z Panem Krzysztofem Kasprzykiem z Komisji Europejskiej rozmawialiśmy m.in. o najbliższych wyborach do PE i kolejnej perspektywie finansowej UE.

Krzysztof Kasprzyk zajmuje się obecnie instrumentami finansowymi w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Miejskiej i Regionalnej w Komisji Europejskiej, a wcześniej m.in. koordynował działania dotyczące uproszczeń i lepszego stanowienia prawa („better regulation”). Z funduszami unijnymi w ramach polityki spójności związany jest od 2003 roku, najpierw w instytucji zarządzającej (Fundusz Spójności i Program Infrastruktura i Środowisko) w ministerstwie odpowiedzialnym za rozwój regionalny, a potem przez 6 lat jako polski dyplomata w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, biorąc aktywny udział w negocjacjach rozporządzeń dotyczących polityki spójności i wieloletnich ram finansowych i działaniach dotyczących realizacji projektów.

Spotkanie odbyło się w formule Dialogu Obywatelskiego, którego celem jest rozbudzenie debaty na tematy europejskie. Spotkania w tej formule odbywają się w krajach UE od 2012 r. Podczas spotkań komisarze oraz przedstawiciele instytucji UE przestawiają zagadnienia związane z działaniem wspólnoty oraz słuchają głosów, opinii i propozycji obywateli na temat funkcjonowania UE.

Aktualności

Zapoznaj się z aktualnościami na naszej stronie.

O środowisku w pięknej scenerii

O środowisku w pięknej scenerii

Projekt o nazwie „CommUnity” który miał miejsce 5-13 czerwca 2023 roku w wiejskiej okolicy Cirat, Castellón w Hiszpanii, zgromadził uczestników z sześciu różnych krajów (Grecja, […]

Zobacz wszystkie wpisy

Partnerzy